I will be out of the office starting 13/11/2003 and will not return until
14/11/2003.

If the message is urgent, please contact 0800 389 7665.

Mi fyddaf yn ol yn y swyddfa 14/11/03. Os yw'r neges yn bwysig, ffoniwch
0800 389 7665


Bwriedir y trosglwyddiad post electronig hwn ar gyfer y derbynyddion a enwir
yn unig. Fe all gynnwys gwybodaeth breifat a chyfrinachol. Os ydych
wedi ei dderbyn trwy gamgymeriad ni ddylech gyflawni unrhyw weithred yn
seiliedig arno, na'i gopio na'i ddangos i unrhyw un; ffoniwch ni ar unwaith os
gwelwch yn dda a dychwelyd y gwreiddiol i ni. Nid ydym yn derbyn unrhyw
atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i unrhyw feirws
meddalwedd. Eich cyfrifoldeb chi yw cynnal gwiriad feirws fel y bo'r angen
cyn agor unrhyw atodiad a allai fod ynghlwm i'r neges hon.

This electronic mail transmission is intended for the named recipients only.
It may contain private and confidential information. If this has come to you
in error you must take no action based upon it, nor must you copy it or show
it to anyone; please telephone us immediately and return the original to
us. We cannot accept any liability for any loss or damage sustained as a
result of software viruses. It is your responsibility to carry out such virus
checking as is necessary before opening any attachment which may be
included with this message.